Asikkalan Yrittäjät0

ASIKKALANPALVELUT.FI KÄYTTÖEHDOT

 

Jättämällä ilmoituksen Asikkalanpalvelut.fi –palveluun, ilmoituksen jättäjä hyväksyy alla olevat käyttöehdot.

 

Asikkalanpalvelut.fi on Asikkalan yrittäjien tuottama ja ylläpitämä palvelu, jonka tavoitteena on välittää tietoa Asikkalassa palveluja ja tuotteita myyvistä yrityksistä niitä hakeville verkkosivun käyttäjille.

 

Asikkalanpalvelut.fi -sivustolla julkaistaan vain ilmoituksia, jotka koskevat asikkalalaisia yrityksiä.

 

Kun ilmoittaja on täyttänyt tiedot ilmoitusta varten ja maksanut ostoskoriin viedyn ilmoituksen, hänen antamaan sähköpostiin lähetetään vahvistusviesti.

 

Kaikki ilmoitukset oikoluetaan ennen niiden julkaisemista. Oikoluvussa valvotaan ilmoitusten asiallisuutta ja julkaisukelpoisuutta. Ilmoituksia, joissa yritys sijaitsee muualla kuin Asikkalassa tai joiden sisältö ei ole hyvän maun tai lain mukaista, ei julkaista. Mikäli julkaisua ei voida näistä syistä tehdä, palautettavasta tilausmaksusta vähennetään puolet kulukorvauksena.

 

Mikäli julkaisulle ole estettä, ilmoitus julkaistaan oikoluvun jälkeen ilman ilmoittajan eri hyväksyntää. Ilmoittaja vastaa myös oikoluetusta ja sen yhteydessä mahdollisesti muokatusta ilmoituksesta. Mikäli ilmoittaja ei hyväksy oikoluettua versiota, hänen tulee välittömästi ilmoittaa asiasta sähköpostilla osoitteeseen asikkalan@yrittajat.fi. Muussa tapauksessa muutokset katsotaan ilmoittajan hyväksymiksi.

 

Palvelussa on kahdenlaisia ilmoituksia, vuoden kestäviä palveluopaspaikkoja sekä 2 viikon tarjousilmoituksia. Vuoden kestävän palveluopaspaikan ilmoitus julkaistaan viimeistään kaksi viikkoa tilausvahvistuksen lähetyksen jälkeen ja kahden viikon tarjousilmoitukset julkaistaan, kun voimassaolojakso, jolle ilmoitus on ostettu, alkaa. Ilmoitukset näkyvät palvelussa voimassaoloajan loppuun asti. Mikäli ilmoitus halutaan pois palvelusta ennen voimassaoloajan päättymistä, ilmoituksen ennenaikaisesta poistosta peritään 50 euron kulukorvaus.

 

ASIKKALANPALVELUT.FI-VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

 

1. YLEISTÄ

 

1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”) määrittävät oikeudellisesti sitovat ehdot, joita sovelletaan Asikkalan Yrittäjät ry:n (jäljempänä ”Yhdistys”) osoitteessa www.asikkalanpalvelut.fi tarjoaman yritysten palveluopaspalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön. Palveluun sovelletaan lisäksi Asikkalan Yrittäjien Palvelua koskevaa tietosuojaselostetta. Palvelun käyttäjä (”Käyttäjä”) vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot itseään sitoviksi.

 

1.2 Yhdistyksellä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä Käyttöehtoja tai Palvelua. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu, tai erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Muutokset eivät saa kuitenkaan aiheuttaa Palvelun käyttäjälle huomattavaa haittaa tai aiheuttaa ilmoituksen voimassaoloajan lyhenemistä.

 

2 KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

 

 

3 VASTUUNRAJOITUKSET

 

 

4 KÄYTTÄJIEN TIETOJEN KÄSITTELY

 

 

5 IMMATERIAALIOIKEUDET

 

 

6 MAKSAMINEN

 

 

7 MAKSUTAVAT

 

Visma Payments Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)
Postiosoite: Brahenkatu 4, 53100 Lappeenranta

 

 

8 MUUT EHDOT

 

 

7 YHTEYSTIEDOT

 

vismavisma